جستجو
  1. گروه نرم افزاری دیما مالک قانونی و تنها مالک فونت های دیما می باشد.
  2. هیچ کس حق فروش مجدد فونت های دیما را ندارد تحت هیچ شرایطی
  3. شما با خرید فونت فقط حق استفاده از آنرا دارید و مالک آن نیستید و به هیچ روشی حق اشتراک گذاری فونت ها را ندارید.
  4. فونت های فروشگاهی برای استفاده در نرم افزار های موبایل یا سایت باید حتما لایسنس جدا تهیه کنند و نمی توانند با تبدیل یا تغییر نام آنرا استفاده کنند.
  5. هر گونه تغییر نام و تغییر در فونت های دیما بدون اجازه جرم قانونی و سرقت نرم افزاری به حساب می آید.
  6. گروه نرم افزاری دیما حق دارد از سوء استفاده کنندگان یا منتشرکنندگان غیر قانونی فونت ها شکایت کندو این حق را برای خود قایل است تا از هر شخص یا شرکتی که اقدام به انتشار غیر قانونی فونت نموده است شکایت کند.
  7. فونتهای همیاری برای استفاده در نرم افزار موبایل یا سایت مشکلی ندارند و کاربران با ذکر نام گروه نرم افزاری دیما به عنوان مالک می توانند از این فونت ها استفاده کنند.
  8. اشتراک فونت های همیاری فقط با اطلاع گروه نرم افزاری دیما بلامانع است.