جستجو

سفارش طراحی لوگو مشابه ستاد باز آفرینی بشرویه

  • هزینه طراحی لوگو مشابه لوگوتایپ درخواستی یک میلیون تومان می باشد.
  • شروع کار منوط به پرداخت مبلغپانصد هزار تومان به عنوان پیش پرداخت می باشد.
  • تعداد ویرایش بر روی درخواست شما کلا ۴ بار می باشد. برای ویرایش های بیشتر مجدد باید هزینه پرداخت شود
  • بعد از ارسال پیش طرح در صورت عدم تایید هزینه پیش پرداخت برگشت داده نمی شود.
  • حداکثر زمان ویرایش ۲۴ ساعت می باشد.
  • تصفیه کامل هزینه بعد از تایید شما انجام خواهد شد.
  • بعد پرداخت هزینه کامل کلیه فرمت های لازم برای شما ارسال خواهد شد.
  • شما تنها در صورت تصفیه کامل حق استفاده از لوگوتایپ را دارید.
  • شماره کارت برای واریز پیش پرداخت : ۶۰۳۷۹۹۱۰۱۷۳۹۸۸۶۲ به نام روح اله بلوردی می باشد.