جستجو
منوی کاربری

آموزش فارسی سازی فونت های عربی

اگر قصد فارسی سازی فونت های عربی را دارید , باید این گلیف ها را به فونت خود اضافه کنید. این 28 گلیف بیس تفاوت فونت های عربی و فارسی است. در برنامه فونت استودیو در منوی گلیف Generate Glyph رو کلیک کنید و 28 کاراکتر را اضافه کنید. بعد از کاراکترهای مشابه برای باز سازی حروف استفاده کنید.

جدول حروف و گلیف های فارسی :

No.

Word

Name

UNICODE Name

1

گ

u06AF

06AF FB92

2

ـگ

uFB93

FB93

3

گـ

uFB94

FB94

4

ـگـ

uFB95

FB95

5

ک

u0643

0643 06A9 FB8E FED9

6

ـک

uFEDA

FB8F FEDA

7

کـ

uFEDB

FB90 FEDB

8

ـکـ

uFEDC

FB91 FEDC

9

پ

u067E

067E FB56

10

پـ

uFB58

FB58

11

ـپـ

uFB59

FB59

12

ـپ

uFB57

FB57

13

ژ

u0698

0698 FB8A

14

ـژ

uFB8B

FB8B

15

چ

u0686

0686 FB7A

16

ـچ

uFB7B

FB7B

17

ـچـ

uFB7D

FB7D

18

چـ

uFB7C

FB7C

19

۱

uni06F1

06F1

20

۲

uni06F2

06F2

21

۳

uni06F3

06F3

22

۴

uni06F4

06F4

23

۵

uni06F5

06F5

24

۶

uni06F6

06F6

25

۷

uni06F7

06F7

26

۸

uni06F8

06F8

27

۹

uni06F9

06F9

28

۰

uni06F0

06F0