جستجو

طراحی فونت جدید دیما دست نویس

فونت دیما دست نویس که منتشر شد در سایتهای زیادی معرفی و منتشر شد ، به همین دلیل تصمیم گرفتم تا نسخه کاملتری از فونت دست نویس دیما با طراحی جدید منتشر کنم. این فونت که بیشتر فونت ماژیکی دیما هست در تکمیل نسخه های دست نویس دیما منتشر خواهد شد ، احتمال خیلی زیاد رایگان منتشرش کنم.