جستجو
منوی کاربری

ثبت پکیج فونتهای دیما در سامانه شامد

با امکانی که وزرارت ارشاد فراهم کرده به نوعی توانستیم فونتهای دیما را به ثبت برسانیم. به این طریق امکان شکایت از سو استفاده گران یا منتشرکنندگان غیر قانونی فراهم آمده و میتوان در دادگاه شکایت کرد.

با کلیک بر روی لینک زیر میتوانید توضیحات ثبت را بخوانید»

ساماندهی