جستجو
منوی کاربری

طراحی حرف هـ دو چشم

اگر قصد طراحی حرف هـ دو چشم رو دارید ، بهتره بدونید بهترین راه برای طراحی این کاراکتر استفاده از ترکیب حرف ه مستقل و حرف د می باشد ، ترکیب این دو حرف میتواند حالت زیبایی از حرف هـ برای شما ایجاد کند. حرف هـ در طراحی فونت نمای بسیار مهمی دارد و به قوام و زیبایی فونت کمک زیادی می کند.